અંત્યેષ્ઠી સહાય યોજના 2023: વૃધ્ધ સહાય મેળવતા સીનીયર સીટીઝનો માટે ની યોજના

ગુજરાત સરકાર રાજ્ય ના નાગરિક માટે અલગ અલગ યોજનાઓ બહાર પાડતી હોય છે. જેમાં ની એક યોજના છે વૃધ્ધ સહાય મેળવતા સીનીયર સીટીઝનો માટે રૂ.૫૦૦૦-ની સહાય માટેની અંત્યેષ્ઠી સહાય યોજના જેમાં સરકાર પાંચ હજાર ની સહાય એક વખત આપે જેના વિષે આ પોસ્ટ માં માહિતી આપીશું.

વૃધ્ધ સહાય મેળવતા સીનીયર સીટીઝનો માટે રૂ.૫૦૦૦-ની સહાય માટેની અંત્યેષ્ઠી સહાય યોજના

યોજનાનું નામ અંત્યેષ્ઠી સહાય યોજના
કોન સહાય આપશે ગુજરાત સરકાર
કેટલી સહાય મળશે 5000/-
અરજી કેવી રીતે કરવાની ઓફલાઈન

અંત્યેષ્ઠી સહાય યોજના માં લાભ કોને મળવાપાત્ર થાય?

  • વૃધ્ધ સહાય મેળવતાં સિનિયર સિટિઝનનું અવસાન થતાં તેના વારસદારને સહાય મળશે.

અરજીપત્રક સાથે જોડાવાનાં દસ્તાવેજો

અંત્યેષ્ઠી સહાય યોજના ની અરજી સાથે નીચે મુજબના ડોક્યુમેન્ટ જોડવાના રહેશે.

  • વૃધ્ધ સહાય મંજુરીનો હુકમ/ઓનલાઈન નોંધાયેલ પેન્શન નંબર અથવા પેન્શન જમા થતું હોય તેવો બેક એકાઉન્ટ નંબર
  • અવસાન અંગેનો દાખલો
  • રેશનકાર્ડની નકલ
  • અરજદારની બેંક પાસબુકની નકલ
  • અરજદારનો આધાર નંબર
  • એક કરતા વધારે વારસદાર હોય તેવા કિસ્સામાં તમામ વારસદારનું સંમતિપત્રક

અંત્યેષ્ઠી સહાય યોજના હેઠળ મળવાપાત્ર લાભ

આ યોજના હેઠળ સિનિયર સિટિઝનના વારસદારોને રૂ.૫૦૦૦/- ની સહાય એક વખત મળવાપાત્ર થાય છે.

સહાયની ચુકવણી કેવી રીતે થશે.

આ યોજના ની સહાયની ચુકવણી સીધી બેંક એકાઉન્ટ મારફત ચુકવવામાં આવે છે.

અંત્યેષ્ઠી સહાય યોજના નું અરજી પત્રક ક્યાંથી મળશે.

આપની નજીક ની મામલતદાર કચેરીથી આ અરજી પત્રક મેળવી શકાશે.

અરજી કયા આપવાનું

આ યોજના નું અરજી ફોર્મ આપની મામલતદાર કચેરીએ જમા કરવાનું રહેશે.

યોજનાનું અમલીકરણ
સબંધીત મામલતદાર કચેરી.

ગુજરાત નકશો ઓનલાઇન, તમારા આખા ગામનો નકશો 2023-2024

ગુજરાતનાં શહેરો અને તેના સ્થાપક વિષે સંપૂર્ણ માહિતી

સરકારી માહિતી માટે WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાઓઅહિ થી જોડાઓ
સરકારી માહિતી માટે Google News પર ફોલો કરોઅહિ થી ફોલો કરો

Leave a comment